E-bulten-banner

E-Bülten

Kullanıcı Sözleşmesi

Piazza Club Üyelik Koşulları

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (“Piazza AVM”) dilediğinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, bu sistemi/kartı, bir bankaya, finansman kuruluşuna, grup şirketlerine, 3. kişilere veya ortaklarına devredebilir ve/veya başka programlarla birleştirebilir. Piazza AVM bünyesindeki AVM yönetim personeli, AVM içindeki mağaza personelleri, AVM temizlik ve güvenlik firmaları çalışanları Piazza Club üyesi olamazlar. Üye olduğu tespit edilen bu kişilerin üyelik hakkı, Piazza AVM tarafından iptal edilecektir. Piazza AVM, önceden bildirim yapmaksızın, Piazza Club kurallarını, kullanım şartlarını ve faydalarını değiştirebilir, programı durdurabilir, üyelikleri iptal edebilir. Piazza AVM, şüpheli fiş veya faturaları almama hakkına sahiptir. Tüzel ve şahıs şirketleri adına yapılan harcamaların faturaları sisteme işlenmeyecektir. Tüm üyeler bu koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Pazarlama İzni

Formda vermiş olduğum iletişim bilgilerine, ben aksini belirtmedikçe Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Esentepe Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Göksu Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Kurtköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Mel 2 Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Ve Ticaret A.Ş., Mel 3 Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Ve Ticaret A.Ş., Mel 4 Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Ve Ticaret A.Ş., Kozyatağı Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Rönesans Yönetim A.Ş., Rönesans Eğitim Vakfı, Rönesans Özel Okulları Eğitim Öğretim Hiz. A.Ş., Tarabya Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Salacak Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve bunların Grup Şirketleri ve bağlı ortaklıkları, AVM Yönetimi ve Alışveriş Merkezi’nde faaliyet gösteren mağazalar, stantlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın sair tüzel/gerçek kişiler tarafından düzenlenen her türlü özel indirim, kampanya, duyuru, etkinlik,  tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, yenilik ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri bilgilendirme ve iletilerden haberdar edilebilmek için e-posta, SMS, MMS, telefon, sair elektronik araç ve posta yoluyla tarafıma süresiz olarak bilgi yollanmasına muvafakat ediyor, izin veriyorum.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgi

Kişisel bilgilerimin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla Piazza tarafından ya da Piazza adına hizmet veren kuruluşlar tarafından otomatik olmayan yollarla toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, gerektiğinde değiştirilmesine yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, 3.kişi veya kurumlara aktarılmasına, 3.kişi veya kurumlardan devralınmasına, elde edilebilir hale getirilebilmesine, sınıflandırılmasına ve kullanılmasına muvafakat etmekteyim. Yukarıdaki belirtilen hususları anladığımı,  yasal haklarımın neler olduğunu öğrendiğimi, verilerimin üzerinde gerçekleşen her türlü işlemi onayladığımı ve buna göre rızamı açıkladığımı kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.